Curs Electrician constructor N.C 7137.2.1

Deschidere curs: 22.04.2023

Competente dobandite:

  • REALIZAREA LUCRARILIR DE TEHNOLOGIE GENERALĂ IN ELECTROTEHNICĂ
  • REALIZAREA COMPONENTELOR ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
  • MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE ÎN CURENT CONTINUU
  • MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE ÎN CURENT ALTERNATIV
  • MONTAREA ŞI INTREŢINEREA APARATELOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE
  • MONTAREA ŞI INTREŢINEREA MAŞINILOR ELECTRICE
  • REALIZAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE SPECIFICE CONSTRUCŢIILOR
  • REALIZAREA INSTALAŢIILOR PENTRU PANOURI SOLARE