Curs Sudor N.C 7212.2.1

Examen 27.06.2023

Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri interne continue şi omogene.
Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu:

– construcţii metalice (grinzi, stâlpi, ţevi etc.);
– instalaţii de ridicat (macarale, ascensoare etc.);
– conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice;
– recipiente sub presiune;
– cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur;
– altele