Curs Lucrător în comerț

Cursul se adreseaza:

 • Persoanelor care doresc să iniţieze o afacere în domeniul comerţului şi serviciilor ;
 • Celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului şi serviciilor, şi care doresc să-şi îmbunătăţească competenţele în acest domeniu;
 • Persoanelor care ocupă un post în domeniul comerţului şi serviciilor, dar care nu deţin certificatul care să ateste această calificare;
 • Celor care se află acum în etapa de formare profesională (absolvenţi de liceu etc.) şi care îşi doresc o carieră în domeniul comerţului şi serviciilor;
 • Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, şomerilor;
 • Celor care doresc o reconversie profesională într-o meserie ce are căutare pe piaţa muncii;
 • Altor persoane interesate.

Obiectivele cursului:

 • Acest curs urmărește deprinderea cunoştinţelor utilizate în domeniul comerţului şi serviciilor și deprinderea unor abilităţi specifice derularii vânzărilor în bune condiţii şi la standarde de pregătire ridicate;
 • Absolventul învață:
 • să prezinte produsele şi serviciile aferente vânzării;
 • să întocmească documente specifice activităţii de vânzare (facturi, chitanţe, borderouri);
 • să promoveze imaginea standului;
 • să mențină stocurile de rezervă;
 • să verifice stocurile cu vânzările;
 • să comunice cu clienţii;
 • să creeze mediul ambiental necesar vânzării;
 • să efectueze vânzarea și să încaseze contravaloarea mărfii (chitanţă, document intern, dispoziţie de livrare, avize de expediţie etc.).

Conditii de inscriere si documente necesare:

Curs Lucrator in Comert – cod N.C 5220.1.1

Pregatirea minima obligatorie: 8 clase

Documente necesare:

 • Copie CI / BI
 • Copie certificat de naștere
 • Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
 • Copia ultimului act de studii