Arhivă zilnică 8 aprilie 2023

Curs Sudor N.C 7212.2.1

Data examen: 27.06.2023

Competente dobandite:

 • Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării ei.
 • Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşerie general.
 • Montarea orgnelor de maşini in subansambluri mecanice.
 • Măsurarea mărimilor tehnice specific proceselor industrial.
 • Realizarea desenului tehnic pentru organe de maşini
 • Realizarea asamblărilor mecanice.
 • Realizarea de îmbinări sudate.
 • Realizarea operaţiilor de tăiere termică

Curs Electrician Constructor

N.C 7137.2.1

Data incepere curs: 22.04.2023

Competente dobandite:

 • REALIZAREA LUCRARILIR DE TEHNOLOGIE GENERALĂ IN ELECTROTEHNICĂ
 • REALIZAREA COMPONENTELOR ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
 • MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE ÎN CURENT CONTINUU
 • MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE ÎN CURENT ALTERNATIV
 • MONTAREA ŞI INTREŢINEREA APARATELOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE
 • MONTAREA ŞI INTREŢINEREA MAŞINILOR ELECTRICE
 • REALIZAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE SPECIFICE CONSTRUCŢIILOR
 • REALIZAREA INSTALAŢIILOR PENTRU PANOURI SOLARE